Toggle Menu SearchSearch

ภาษาไทย

smartraveller.gov.au smartraveller.gov.au

Smartraveller รวบรวมข้อมูลที่สำคัญเพื่อช่วยให้คุณเตรียมตัวเดินทางไปต่างประเทศได้ดียิ่งขึ้น และรู้ว่าต้องทำอย่างไรเมื่อประสบปัญหาใดก็ตาม ต้องมีข้อมูล ต้องเตรียมความพร้อม มีความปลอดภัย

คำแนะนำเรื่องการเดินทางที่มีประโยชน์

ก่อนคุณจองการเดินทาง คุณควรหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่คุณจะไปเสมอ ไม่ว่าคุณจะเคยเดินทางไปประเทศนั้นกี่ครั้งก็ตาม – ภัยอันตรายจากการเดินทางและสถานการณ์ของท้องถิ่นเปลี่ยนไปได้

เว็บไซต์ Smartraveller ให้คำแนะนำด้านการเดินทางสำหรับประเทศต่างๆกว่า170 ประเทศ คำแนะนำนี้ได้รับการปรับปรุงข้อมูลล่าสุดอย่างสม่ำเสมอในเรื่อง เงื่อนไขการเดินทางเข้าและออกประเทศ ปัญหาสุขภาพอนามัย กฎหมายของแต่ละประเทศ และปัญหาด้านความปลอดภัย อ่านคำแนะนำนี้ก่อนจองการเดินทางและอีกครั้งก่อนออกเดินทาง

คุณยังสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้ด้วยคือ

 • บอกรับเป็นสมาชิก: รับการเตือนทางอีเมลฟรีทุกครั้งที่คำแนะนำสำหรับประเทศที่คุณจะเดินทางไปได้รับการปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
 • ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของเรา: ทันต่อเหตุการณ์ด้วยคำแนะนำล่าสุดด้านการเดินทางบนอุปกรณ์ของคุณ
 • ติดตามเราได้ทางโซเชียลมีเดีย: ติดตามคำแนะนำด้านการเดินทางของเราได้ทาง เฟซบุ๊ก และ ทวิตเตอร์

อ่านคำแนะนำด้านการเดินทางเกี่ยวกับประเทศไทยได้ที่

ค้นหาคำแนะนำเกี่ยวกับประเทศอื่นๆได้ที่

การเดินทางเข้าประเทศต่างๆส่วนใหญ่ คุณจำเป็นต้องถือพาสปอร์ตออสเตรเลียที่มีอายุไม่น้อยกว่าหกเดือนนับตั้งแต่วันที่เดินทางกลับถึงออสเตรเลีย

คำแนะนำอื่นๆ

ก่อนการเดินทางทุกครั้ง คุณควรทำตามขั้นตอนที่สำคัญเหล่านี้เสมอคือ

 • วีซ่า: หากคุณเดินทางโดยใช้พาสปอร์ตออสเตรเลีย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีวีซ่าถูกต้อง การขอวีซ่าอาจต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์
 • การฉีดวัคซีน: คุณต้องแน่ใจว่าได้ป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพ ตรวจดูเงื่อนไขการฉีดวัคซีนทางออนไลน์ หรือปรึกษาแพทย์ของคุณแปดสัปดาห์ก่อนออกเดินทาง
 • ยารักษาโรค: ตรวจดูว่ายารักษาโรคของคุณไม่เป็นยาต้องห้ามในประเทศที่คุณจะเดินทางไป โดยติดต่อสถานทูตของประเทศที่คุณมีแผนการไปเยือน คุณอาจต้องนำจดหมายจากแพทย์ของคุณ และ/หรือ สำเนาใบสั่งยาที่คุณรับประทานติดตัวไปด้วย
 • เอกสารการเดินทาง: ฝากสำเนาพาสปอร์ต กำหนดการเดินทาง ตั๋ว วีซ่า และกรมธรรม์ประกันภัย ไว้กับครอบครัวหรือเพื่อนของคุณ และนำสำเนาติดตัวไปด้วย
 • เงิน: เตรียมวิธีการต่างๆที่คุณจะนำเงินไปใช้จ่ายที่ต่างประเทศ – อย่าพึ่งเพียงแค่บัตรเครดิตเพียงใบเดียว แจ้งให้ทางธนาคารทราบว่าคุณจะเดินทาง
 • ขึ้นทะเบียน: ขึ้นทะเบียนการเดินทางและช่องทางการติดต่อของคุณที่ Smartraveller เพื่อให้รัฐบาลออสเตรเลียติดต่อคุณได้ในกรณีฉุกเฉิน เช่น น้ำท่วม หรือ พายุไซโคลน

ดูคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บเพจ Travel Smart

ซื้อประกันภัยการเดินทางที่เหมาะสม

หากคุณไม่มีการประกันภัยการเดินทางที่เหมาะสม คุณอาจต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศทั้งหมด

อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้กับทุกคน รวมทั้งการเดินทางช่วงสั้นๆไปในที่ที่คุ้นเคย ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศอาจสูงเป็นหลายแสนดอลลาร์ การประกันสุขภาพในออสเตรเลียจะไม่คุ้มครองคุณเมื่อคุณอยู่ต่างประเทศ รัฐบาลออสเตรเลียจะไม่จ่ายค่ารักษาพยาบาลหรือค่าเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หากคุณไม่มีประกันภัย คุณ(หรือครอบครัวของคุณ) จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเหล่านี้เอง

การทำประกันภัยการเดินทางเป็นสิ่งจำเป็นเมื่อคุณเตรียมตัวเดินทางไปต่างประเทศ ทั้งยังสามารถคุ้มครองคุณในกรณีเที่ยวบินถูกยกเลิก ทรัพย์สินมีค่าถูกขโมย และกระเป๋าเดินทางหาย ง่ายๆเลย: หากคุณไม่สามารถจ่ายค่าประกันภัยการเดินทาง คุณก็ไม่สามารถเดินทางได้

คุณต้องแน่ใจว่าได้ทำประกันภัยการเดินทางที่เหมาะสมดังนี้คือ

 • ประกันภัยควรครอบคลุม สถานที่ที่คุณวางแผนเดินทางไป สิ่งที่คุณวางแผนจะทำ (เช่น เช่ามอเตอร์ไซต์) และสิ่งของมีค่าที่คุณวางแผนจะนำไปด้วย
 • หากคุณคิดว่าจะใช้การประกันภัยการเดินทางที่บัตรเครดิตคุ้มครองให้ ก่อนเดินทางคุณควรขอรายละเอียดสิ่งที่คุณได้รับการคุ้มครองเป็นลายลักษณ์อักษร
 • โปรดตรวจสอบเพื่อดูว่าสิ่งใดที่ไม่ได้รับการคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันภัย ประกันภัยบางประเภทไม่มีนโยบายคืนเงินให้เมื่อสถานการณ์ความปลอดภัยเปลี่ยนไป สถานที่ที่แจ้งไว้บน Smartraveller ว่า “ห้ามเดินทางไป” มักจะไม่ได้รับการคุ้มครอง
 • หากคุณเดินทางกับครอบครัว คุณอาจซื้อกรมธรรม์ประกันภัยประเภทครอบครัว
 • และโปรดจำไว้ว่า หากเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือยาเสพติดมีส่วนทำให้เกิดอุบัติเหตุ คุณอาจไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

หากต้องการความช่วยเหลือเรื่องการซื้อประกันภัยการเดินทางที่เหมาะสม

อ่านคำแนะนำการซื้อประกันภัยการเดินทางได้ที่

ผู้ที่ถือสองสัญชาติ

หากคุณหรือพ่อแม่ของคุณเป็นผู้ที่ถือสองสัญชาติ อาจมีปัญหาตามมาหากคุณเดินทางไปประเทศที่คุณถืออีกสัญชาติหนึ่ง จึงเป็นสิ่งสำคัญที่คุณต้องมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคุณของประเทศนั้นๆก่อนเดินทางไป เพราะว่า

 • คุณอาจต้องรับราชการทหาร
 • คุณอาจถูกดำเนินคดีในการกระทำผิดภายใต้กฎหมายของประเทศนั้น ถึงแม้ว่าคุณได้กระทำความผิดนอกประเทศนั้นๆ
 • คุณอาจไม่ได้รับความช่วยเหลือทางกงสุลจากรัฐบาลออสเตรเลีย

ยกตัวอย่างในประเทศไทย ผู้ถือสองสัญชาติเช่นสัญชาติออสเตรเลียและสัญชาติไทยอาจต้องรับราชการทหารในประเทศไทย คุณสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานทูตไทยใกล้ที่สุดที่

อ่านเพิ่มเติมที่หน้าเว็บเพจ ผู้ที่ถือสองสัญชาติ

การเดินทางไปกับเด็ก

โดยส่วนมากมักจะมีเงื่อนไขพิเศษสำหรับเด็กที่เดินทางเข้าและออกต่างประเทศ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับว่าบุตรของคุณเดินทางคนเดียว เดินทางกับผู้ปกครอง หรือเดินทางกับพ่อหรือแม่หรือทั้งพ่อและแม่

เด็กๆสามารถเดินทางออกจากออสเตรเลียได้เพียงแค่มีพาสปอร์ตและวีซ่าที่ถูกต้องสำหรับประเทศที่จะเดินทางไปโดยไม่จำเป็นต้องมีเอกสารเพิ่มเติม อย่างไรก็ตามคุณอาจจำเป็นต้องแสดงเอกสารที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับเด็กเมื่อไปถึงประเทศที่เดินทางไป ตรวจสอบเงื่อนไขการเดินทางเข้าประเทศสำหรับเด็กก่อนการเดินทางได้ที่สถานทูตของประเทศที่คุณวางแผนที่จะเดินทางไป

อ่านเพิ่มเติมที่หน้าเว็บเพจ การเดินทางไปกับเด็ก

กฎหมายที่บังคับใช้กับคุณ

คุณควรปฏิบัติตามกฎหมายในประเทศที่คุณเดินทางไปเยือนเสมอ การอ้างความไม่รู้กฎหมายเป็นข้อแก้ตัวให้ตนพ้นผิดไม่ได้

หน้าที่ทางกงสุลและกฎหมาย

ความช่วยเหลือทางกงสุลต้องเป็นไปตามกฎหมายของประเทศที่เดินทางไป ถึงแม้ว่ากฎหมายของประเทศนั้นจะดูรุนแรงเมื่อเทียบกับมาตรฐานของออสเตรเลีย หากคุณถูกจับหรือถูกจำคุก รัฐบาลออสเตรเลียไม่สามารถช่วยให้คุณหลุดพ้นคดีหรือได้รับการปล่อยตัวจากที่คุมขัง กฎบัตรว่าด้วยหน้าที่ทางกงสุล (The Consular Services Charter) อธิบายถึงสิ่งที่รัฐบาลออสเตรเลียสามารถให้ความช่วยเหลือและสิ่งที่ไม่สามารถช่วยเหลือคุณได้ในต่างประเทศ

การประกอบธุรกิจ

ชาวออสเตรเลียในต่างประเทศที่ประสบปัญหาข้อพิพาททางธุรกิจมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น หากคุณกำลังจะทำสัญญาในประเทศไทยหรือประเทศอื่นๆ คุณควรปรึกษาทนาย หากคุณมีปัญหาข้อพิพาททางธุรกิจหรือทางแพ่งในต่างประเทศ คุณอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางออกนอกประเทศจนกว่าข้อพิพาทจะยุติลง โปรดตรวจสอบประเภทของวีซ่าที่คุณต้องขอหากคุณต้องการประกอบธุรกิจในต่างประเทศในขณะที่ถือพาสปอร์ตออสเตรเลีย

ยาเสพติด

ห้ามใช้ยาเสพติด มีไว้ในครอบครอง หรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในต่างประเทศ ห้ามถือหีบห่อหรือกระเป๋าเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศให้คนอื่น

บทลงโทษมักจะรุนแรง ยกตัวอย่างในประเทศไทย บทลงโทษสำหรับความผิดด้านยาเสพติดรวมถึงการถูกประหารชีวิต การมียาเสพติดประเภท “ร้ายแรงน้อย“ ไว้ในครอบครองเพื่อความสนุกสนานเฮฮา แม้ว่าจะเป็นจำนวนน้อยอาจมีอัตราโทษจำคุกเป็นเวลานานและถูกเนรเทศออกจากประเทศ

ยารักษาโรค

ในบางประเทศคุณสามารถซื้อยาได้โดยไม่มีใบสั่งยาถึงแม้ว่าโดยปกติที่ออสเตรเลียคุณจำเป็นต้องใช้ใบสั่งยาก็ตาม ถึงแม้ว่าคุณสามารถซื้อยาเหล่านี้ได้แต่ในความเป็นจริงแล้วอาจเป็นการทำผิดกฎหมาย ยกตัวอย่างเช่น ในประเทศไทยยา Xanax มีขายทั่วไปแต่เป็นสิ่งผิดกฎหมาย คุณอาจถูกดำเนินคดีหากมีไว้ในครอบครอง

กฎหมายออสเตรเลียในต่างประเทศ

กฎหมายอาญาของออสเตรเลียบางมาตรามีผลบังคับใช้กับชาวออสเตรเลียในต่างประเทศ เช่นการฟอกเงิน การให้สินบนเจ้าพนักงานต่างชาติ การก่อการร้าย การบังคับให้แต่งงาน การขลิบอวัยวะเพศหญิง และการท่องเที่ยวเพื่อซื้อบริการทางเพศกับเด็ก

อ่านบทเกี่ยวกับกฎหมายเพิ่มเติมได้ในคำแนะนำการเดินทางเกี่ยวกับประเทศที่คุณจะเดินทางไปที่

การขอความช่วยเหลือในต่างประเทศ

นักเดินทางที่เตรียมความพร้อมและซื้อประกันภัยสามารถแก้ไขปัญหาได้แทบทุกอย่างด้วยตัวของเขาเอง ทั้งอาจขอรับบริการด้านอื่นๆในประเทศที่คุณเดินทางไป คุณยังอาจขอความช่วยเหลือได้จากครอบครัว สายการบิน เอเย่นต์จัดท่องเที่ยว ธนาคาร บริษัทจัดทัวร์ นายจ้าง หรือบริษัทขายประกันภัยการเดินทาง

บริษัทขายประกันภัยการเดินทางมักมีศูนย์ติดต่อ 24 ชั่วโมง หากคุณป่วยที่ต่างประเทศ ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม หรือประสบเหตุฉุกเฉิน คุณควรติดต่อบริษัทขายประกันภัยการเดินทางให้เร็วที่สุด นำรายละเอียดการติดต่อของบริษัทฯติดตัวไว้เสมอ และหากคุณแจ้งความอย่าลืมขอสำเนาบันทึกคำให้การของตำรวจด้วย

หมายเลขติดต่อรับบริการในกรณีฉุกเฉินในประเทศที่คุณเดินทางไปอยู่ในคำแนะนำเกี่ยวกับประเทศต่างๆของ Smartraveller ที่

หากคุณประสบปัญหาในต่างประเทศ รัฐบาลออสเตรเลียอาจช่วยคุณได้ก็ต่อเมื่อคุณใช้พาสปอร์ตออสเตรเลียในการเดินทาง

รัฐบาลออสเตรเลียสามารถช่วยเหลือคนออสเตรเลียที่ประสบความยุ่งยากร้ายแรงในต่างประเทศได้ด้วย อย่างไรก็ตามคนออสเตรเลียจำเป็นต้องหาหนทางที่มีอยู่จัดการกับสถานการณ์ก่อนที่จะขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลออสเตรเลีย รัฐบาลออสเตรเลียมีหน้าที่จำกัดในการให้ความช่วยเหลือแก่คุณ กฎบัตรว่าด้วยหน้าที่ทางกงสุล (The Consular Services Charter) ให้รายละเอียดด้านการบริการและความช่วยเหลือ นอกจากนี้ความช่วยเหลือจากรัฐบาลออสเตรเลียอาจทำได้อย่างจำกัดในบางประเทศหรือบางส่วนของประเทศนั้นๆเนื่องมาจากสถานการณ์ความปลอดภัย

รายละเอียดการติดต่อรัฐบาลออสเตรเลียในต่างประเทศอยู่ในคำแนะนำ Smartraveller ของประเทศที่คุณเดินทางไป ที่

เดินทางกลับบ้าน

ออสเตรเลียมีเงื่อนไขความปลอดภัยด้านชีวภาพอย่างเข้มงวด เพื่อลดความเสี่ยงต่อโรคและศัตรูพืชต่างประเทศเข้ามาในประเทศ คุณต้องสำแดงอาหารบางประเภท วัสดุจากพืช และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่สนามบิน ในหลายกรณีคุณจะได้รับของที่คุณสำแดงคืนหลังจากได้รับการตรวจสอบหรือบำบัดแล้ว ยังมีของต้องห้ามนำเข้าอีกหลายรายการรวมทั้งอาวุธ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมไปที่หน้าเว็บเพจ เดินทางกลับออสเตรเลีย ที่