Toggle Menu SearchSearch

Hiến Chương về Dịch Vụ Lãnh Sự

smartraveller.gov.au smartraveller.gov.au

Trợ giúp người dân Úc ở nước ngoài

Hiến Chương này phác họa đại cương các dịch vụ và sự giúp đỡ của Bộ Ngoại Giao và Thương Mại của Úc. Trong một số hoàn cảnh, khả năng cung cấp các hỗ trợ của chúng tôi có thể bị giới hạn. Các hoàn cảnh này được trình bày trong tài liệu này.

Giá trị của chúng tôi:

 • chúng tôi cam kết cung cấp các hỗ trợ có hiệu quả và giá trị cho người dân Úc ở nước ngoài.

Chúng tôi có thể giúp đỡ ai:

 • tất cả mọi công dân Úc
 • chúng tôi cũng có thể giúp đỡ các công dân Canada tại các khu vực đã được quy định bởi Phụ Bản Hợp Đồng Chia Sẻ Lãnh Sự Úc-Canada.

Sự giúp đỡ của Lãnh Sự Quán dành cho các thường trú nhân Úc chỉ giới hạn cho những trường hợp khủng hoảng, cũng như sự giúp đỡ của chính phủ trong việc di chuyển cấp tốc những công dân Úc vậy.

Nếu quý vị là người song tịch và đang ở tại quốc gia mà quý vị có quốc tịch khác, chúng tôi chỉ có thể giúp đỡ quý vị trong những hoàn cảnh đặc biệt.

Mục tiêu của chúng tôi:

 • trả lời các câu hỏi của quý vị một cách lễ phép, nhanh chóng và hiệu quả
 • giải thích rõ ràng sự trợ giúp nào chúng tôi có thể cung ứng và lúc nào quý vị phải tiếp cận những người khác để có sự tư vấn và giúp đỡ
 • thông báo cho quý vị biết nếu có tiền phí cho dịch vụ mà chúng tôi cung cấp
 • bảo vệ các chi tiết cá nhân mà quý vị đã cung cấp theo đúng với các Luật Bảo Mật của Úc
 • ghi nhận các đóng góp phản hồi về hiệu suất làm việc của chúng tôi và xử lý một cách nghiêm túc và nhanh chóng.

Chúng tôi yêu cầu quý vị:

 • chịu trách nhiệm cho chính cá nhân mình về những chọn lựa về du lịch, sự an toàn, tài chánh và hành vi của mình ở nước ngoài, bao gồm cả việc tuân thủ luật pháp của quốc gia mà quý vị đang viếng thăm
 • mua bảo hiểm du lịch và bảo hiểm y tế thích hợp để có thể chu cấp cho các khoảng chi tiêu không tính trước được
 • theo đúng các khuyến cáo về du lịch có trong trang mạng smartraveller.gov.au và các khuyến cáo địa phương
 • bảo vệ hộ chiếu của quý vị và trình báo ngay lập tức nếu bị mất hay bị đánh cắp
 • đối xử một cách tôn trọng với nhân viên Lãnh Sự và xin thành thật khi cung cấp các thông tin khi cần đến sự giúp đỡ của chúng tôi
 • xin giúp chúng tôi bằng cho các đóng góp phản hồi để chúng tôi có thể cải thiện các dịch vụ.

Các cảnh giác căn bản

 • hãy làm quen với các quốc gia mà quý vị đến thăm, theo dõi sát với các khuyến cáo của chúng tôi trên trang mạng smartraveller.gov.au và thăm chúng tôi trên Facebook và Twitter để xem các thông tin cập nhật
 • đăng ký với Smartraveller và ghi danh để nhận các cập nhật về khuyến cáo du lịchđể lại một bản chụp hộ chiếu, chi tiết bảo hiểm và hành trình du lịch ở nước ngoài cho gia đình hay bạn bè​
 • để lại một bản chụp hộ chiếu, chi tiết bảo hiểm và hành trình du lịch ở nước ngoài cho gia đình hay bạn bè
 • mua bảo hiểm toàn diện về du lịch và y tế, chắc chắn rằng nó có thể bao gồm mọi hoạt động mà quý vị đã hoạch định và bao gồm các điều trị cho các bệnh đã có trước và hiện tại (nếu quý vị không có bảo hiểm, quý vị nên chuẩn bị sẽ phải trả một số tiền lớn liên quan đến các điều trị khẩn cấp và cho việc di chuyển vì lý do y tế)
 • hãy chắc rằng quý vị đã tìm biết các khuyến cáo về y tế cho những vấn đề liên quan đến sức khoẻ, có tiêm chủng đầy đủ và đúng hạn, nếu quý vị có mang theo các dược phẩm hoặc thuốc men, hãy chắc rằng những thứ đó được phép dùng ở quốc gia mà quý vị viếng thăm
  · hãy chắc là hộ chiếu của quý vị còn hiệu lực ( ít nhất còn hiệu lực sáu tháng kể từ ngày quý vị dự định trở về lại nước Úc) và không bị hết hạn khi quý vị ở nước ngoài
 • sắp xếp tài chánh để đủ chi trả cho chuyến du lịch đã hoạch định.

Những sự giúp đỡ chúng tôi có thể cung cấp

Mỗi trường hợp mỗi khác và sự giúp đỡ của chúng tôi sẽ tuỳ thuộc vào hoàn cảnh và tài nguyên sẳn có của Lãnh sự.

Chúng tôi có thể:

 • cấp hộ chiếu thay thế và các giấy tờ du lịch với một lệ phí
 • cung cấp chi tiết về các bác sĩ và bệnh viện địa phương trong trường hợp khẩn cấp về y tế
 • nếu quý vị là nạn nhân của một vụ tấn công nghiêm trọng hay một tội phạm khác, cung cấp các giúp đỡ hợp lý, bao gồm các chi tiết của các luật sư địa phương và chi tiết của các thông dịch viên
 • nếu quý vị bị bắt, chúng tôi thăm viếng hoặc liên lạc quý vị để kiểm tra sự an nguy của quý vị, cung cấp chi tiết của các luật sư địa phương và chi tiết của các thông dịch viên nếu cần và làm những việc có thể làm để thấy quý vị được đối xử công bằng theo luật pháp của quốc gia mà quý vị bị bắt
 • cung cấp các khuyến cáo và hỗ trợ trong rất nhiều trường hợp khác, bao gồm việc thân nhân ở nước ngoài bị mất, mất tích hay bị bắt cóc
 • nếu quý vị đồng ý, chúng tôi sẽ liên lạc bạn bè hay thân nhân thay mặt quý vị. Trong một số hoàn cảnh, chúng tôi có thể liên lạc bạn bè hay thân nhân của quý vị khi chúng tôi không có được sự đồng ý của quý vị
 • thu xếp đặc biệt trong trường hợp có khủng bố quốc tế, bất ổn về dân sự và các thiên tai (có thế có tiền phí)
 • cho phép quý vị đầu phiếu cho các cuôc bầu cử Liên Bang và một số Tiểu Bang ở một số khu vực trong khi quý vị ở nước ngoài
 • cung cấp một số các dịch vụ công chứng, bao gồm việc làm chứng, chứng nhận giấy tờ và tổ chức tuyên thệ và xác nhận (có thể có tiền phí)

Những việc chúng tôi không thể làm được

Có một loạt các công tác nằm ngoài phạm vi của vai trò Lãnh sự hoặc chúng tôi không cung cấp vì lý do chính sách. Chúng bao gồm:

 • bảo đảm sự an toàn và an ninh tại một quốc gia khác hoặc sắp xếp việc du lịch cho quý vị
 • cho quý vị các khuyến cáo về pháp lý, thông dịch hoặc dịch giấy tờ, mặc dù chúng tôi có thể cung cấp chi tiết của các luật sư và thông dịch viên
 • can thiệp vào các phiên toà hoặc các vấn đề pháp lý tại một nước khác, bao gồm các tranh luận về công việc, về thương mại, các trường hợp phạm pháp và các vấn đề về luật gia đình hoặc các tranh chấp về nuôi giữ con
 • tiến hành các cuộc tìm kiếm người mất tích, vì đó là trách nhiệm của các cơ quan hữu trách địa phương
 • điều tra các tội phạm hoặc cái chết ở nước ngoài, vì đó là trách nhiệm của các cơ quan hữu trách địa phương
 • mang quý vị ra khỏi tù hay ngăn chận việc quý vị bị trục xuất về nước
 • mang lại cho quý vị sự đối xử tốt hơn trong tù so với phạm nhân địa phương, mặc dù chúng tôi có thể nêu lên mối quan tâm về phúc lợi của quý vị với các cơ quan hữu trách địa phương với sự đồng ý của quý vị
 • lo tại ngoại hoặc trả tiền phạt hoặc các chi phí về luật pháp
 • thi hành các hợp đồng canh giữ của nước Úc hay bất cứ hợp đồng nào khác ở nước ngoài hoặc bắt buộc một nước khác quyết định về một trường hợp canh giữ
 • trả tiền cho các dịch vụ y tế hoặc tâm thần hoặc thuốc men
 • trả tiền hưu dưỡng hay các quyền lợi an sinh xã hội
 • sắp xếp chiếu khán, bằng cấp, giấy phép về công việc làm hay cư trú cho các nước khác
 • can thiệp vào các vấn đề về di trú, hải quan hay kiểm dịch tại các quốc gia khác
 • giữ tài sản bị mất, hoặc
 • nhận hay gửi thư, bưu kiện giùm cho quý vị.

Sự giúp đỡ của chúng tôi có thể bị giới hạn trong một số hoàn cảnh

Quý vị không có quyền về mặt pháp lý đối với sự trợ giúp của Lãnh sự và quý vị không nên phỏng đoán rằng sự trợ giúp sẽ được cung cấp. Chúng tôi có thể hạn chế sự giúp đỡ chúng tôi dành cho quý vị trong những hoàn cảnh chúng tôi cho rằng ắt xảy ra, thí dụ như các hành động của quý vị không hợp pháp, hoặc quý vị đã cố ý hoặc liên tục hành xử một cách thiếu thận trọng hoặc cẩu thả và làm cho bản thân của quý vị và những người khác bị nguy hiểm và quý vị có một dạng hành vi khiến đã nhiều lần cần đến sự trợ giúp của Lãnh sự trước đây.

Đáp ứng với khủng hoảng

Một số các vụ khủng hoảng quốc tế và trường hợp khẩn cấp có liên quan đến người Úc ở nước ngoài sẽ cần một sự đáp ứng đặc biệt, như:

 • các vụ mà trong đó có một con số nhiều người Úc có thể bị giết hoặc bị thương hoặc có nhiều nguy cơ cho người Úc, thí dụ như các tấn công khủng bố, tai nạn lớn, dịch bệnh và các thiên tai
 • các rối loạn chính trị mà dẫn đến việc chúng tôi yêu cầu quý vị rời khỏi quốc gia này và có thể có nhu cầu giúp đỡ để di chuyển khỏi nơi đó hay hồi hương các kiều dân Úc nếu không có các phương cách thương mại và
 • các biến cố gây ra sự gián đoạn và khó khăn cho một số lớn người Úc

Trong các khủng hoảng và sự việc thình lình như vậy chúng tôi sẽ cung cấp hỗ trợ cho công dân Úc và các thường trú nhân của Úc. Nếu quý vị là người song tịch và đang ở tại quốc gia mà quý vị có quốc tịch khác, chúng tôi chỉ có thể giúp đỡ quý vị trong những hoàn cảnh đặc biệt. Bản chất của sự giúp đỡ của chúng tôi sẽ được hướng theo nhiều sự cân nhắc nhưng chúng tôi có thể:

 • triễn khai các đội chuyên môn để hỗ trợ người Úc bị ảnh hưởng
 • liên lạc với gia đình của bất cứ người Úc nào bị mất mạng hay bị thương tích
 • làm việc với cơ quan hữu trách địa phương đễ hỗ trợ người Úc bị ảnh hưởng
 • hỗ trợ những người Úc đang cố gắng rời khỏi các khu vực này và nối liên lạc giữa họ với gia đình và
 • cung cấp các khuyến cáo du lịch và cập nhật về khủng hoảng.

Ngược lại, chúng tôi yêu cầu những người Úc bị ảnh hưởng bởi các khủng hoảng hay trường hợp khẩn cấp như vậy:

 • đọc và nghe theo các khuyến cáo du lịch và theo dõi Smartraveller trên các phương tiện truyền thông xã hội và
 • liên lạc với toà đại sứ hay tổng lãnh sự Úc tại địa phương, hoặc nếu không có, thì liên lạc toà đại sứ Vương Quốc Anh (UK), Gia Nã Đại hay Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ.

Có thể có giới hạn trong sự giúp đỡ mà chúng tôi có thể cung ứng trong một vụ khủng hoảng hay một trường hợp khẩn cấp lớn.

Chuẩn bị cho du lịch

 • quý vị có thể tiếp cận với toàn bộ các thông tin về du lịch để giúp quý vị chuẩn bị cho chuyến du lịch nước ngoài tại smartraveller.gov.au
 • các khuyến cáo du lịch của chúng tôi đánh giá mức độ nguy hiểm tại một địa điểm riêng biệt nhờ đó quý vị có thể có các quyết định với sự hiểu biết về việc đi đâu và lúc nào
 • quý vị có thể ghi danh với dịch vụ khuyến cáo du lịch để nhận thông báo bằng email miễn phí mỗi khi khuyến cáo du lịch được cập nhật trên trang mạng smartraveller.gov.au

Liên lạc với ai

 • trợ giúp khẩn cấp của lãnh sự có sẵn 24 tiếng một ngày bằng cách gọi Trung Tâm Khẩn Cấp Lãnh Sự (CEC) tại Canberra qua số 1300 555 135 hoặc từ bất cứ nơi nào trên thế giới qua số +61 2 6261 3305 hoặc nhắn tin +61 421 269 080
 • nếu quý vị ở nước ngoài và đang ngoài giờ hành chánh, quý vị có thể gọi Toà Đại Sứ Úc, Cao Uỷ hoặc Lãnh Sự tại quốc gia mà quý vị đang viếng thăm, và theo các hướng dẫn trên điện thoại để được kết nối với CEC
 • quý vị có thể tiếp cận các địa chỉ và số điện thoại của các Toà Đại Sứ Úc, Cao Uỷ hoặc Lãnh Sự trên mạng qua dfat.gov.au/missions hoặc trong niên giám điện thoại địa phương, khách sạn, văn phòng du lịch hay các trạm cảnh sát
 • CEC cũng có thể giúp đỡ các thân nhân đang quan tâm tại Úc và số liên lạc là 1300 555 135.

Theo sát

Trong một số trường hợp đặc biệt, nhân viên lãnh sự có thể phải lo cho một trường hợp trong một khoảng thời gian dài. Việc theo sát các trường hợp này, đặc biệt khi có các cuộc điều tra hoặc thủ tục pháp lý đang diễn ra , có thể mất thời gian khá nhiều. Chúng tôi sẽ làm tốt nhất trong khả năng để giúp đỡ các gia đình với các thông tin nhận được từ các cơ quan điều tra địa phương và các cơ quan thực thi pháp luật địa phương. Trong khi chúng tôi không cung cấp dịch vụ hỗ trợ tư vấn hoặc tâm thần, chúng tôi có thể khuyến cáo nơi nào quý vị có thể tìm được loại trợ giúp này.

Thông tin phản hồi

Chúng tôi hoan nghênh các lời phê bình về các dịch vụ của chúng tôi, để giúp chúng tôi nhận ra các lãnh vực cần cải tiến hoặc nơi mà sự thay đổi là hợp lý. Sự chia sẻ các kinh nghiệm của quý vị cũng có thể giúp những người Úc khác tránh được những khó khăn ở nước ngoài và đánh giá tốt mức độ giúp đỡ có thể được cung cấp. Quý vị có thể phê bình các dịch vụ của chúng tôi bằng cách:

 • điền vào tờ thông tin phản hồi tại smartraveller.gov.au
 • gởi email đến consular.feedback@dfat.gov.au hoặc
 • viết cho chúng tôi qua địa chỉ

First Assistant Secretary
Consular and Crisis Management Division
Department of Foreign Affairs and Trade
RG Casey Building
BARTON ACT 0221

Nếu quý vị không thoả mản với các câu trả lời quý vị nhận được từ DFAT, quý vị có thể liên lạc với Văn Phòng Thanh Tra Liên Bang (Commonwealth Ombudsman’s Office) tại Úc.

Sự bảo mật của quý vị

Thông tin cá nhân cung cấp cho Bộ Ngoại Giao và Thương Mại (DFAT) sẽ được bảo vệ bằng luật pháp, bao gồm Luật Bảo Mật (Privacy Act) 1988. Chính sách bảo mật của DFAT có thể được tiếp cận tại dfat.gov.au/privacy.html

Thông tin cá nhân có thể được chúng tôi sử dụng để cung cấp các trợ giúp của Lãnh Sự.

Phù hợp với Nguyên Tắc Bảo Mật số 5, các thông tin về phương cách chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và lưu trữ thông tin cá nhân liên quan đến các trường hợp Lãnh sự được chứa đựng trong Tuyên Bố Thu Thập Tin TứcBảo Mật của Lãnh sự. Bản sao của Tuyên Bố này có sẵn tại dfat.gov.au/dept/consular/privacy.html hoặc bằng cách yêu cầu một bản sao từ bộ.

Các phương tiện truyền thông rất quan tâm đến các sự kiện liên quan đến người Úc ở nước ngoài, từ các khủng hoảng cho đến các trường hợp cá biệt. Khách hàng của Lãnh Sự nên biết rằng có thể có một số hoàn cảnh giới hạn khi chúng tôi xác định với các phương tiện truyền thông rằng chúng tôi đang cung cấp sự giúp đỡ lãnh sự hoặc chỉnh sửa và/hoặc làm rõ các thông tin về tính chất của sự giúp đỡ đó.

Hướng dẫn tham khảo nhanh

Nếu quý vị hay một thành viên của gia đình quý vị bị đau yếu trầm trọng và đang cần sự săn sóc sức khoẻ ở nước ngoài:

 • đầu tiên, tìm kiếm sự giúp đỡ về y tế từ các bác sĩ hay bệnh viện địa phương hoặc qua khách sạn hay người điều hành tour
 • gọi Trung Tâm Khẩn Cấp Lãnh sự (CEC) ở Canberra qua số 1300 555 135 hoặc +61 2 6261 3305 từ nước ngoài; hoặc
 • gọi toà đại sứ hay Lãnh Sự Úc gần nhất và làm theo các hướng dẫn trong điện thoại.

Nếu quý vị hay một thành viên của gia đình quý vị bị tấn công tình dục hoặc là một nạn nhân của một tội ác nghiêm trọng ở nước ngoài:

 • gọi Trung Tâm Khẩn Cấp Lãnh sự (CEC) ở Canberra qua số 1300 555 135 hoặc +61 2 6261 3305 từ nước ngoài. CEC sẽ liên lạc toà đại sứ hay Lãnh Sự Úc gần nhất để cung cấp sự giúp đỡ trực tiếp.

Nếu quý vị hay một thành viên của gia đình quý vị bị cướp hoặc cần tiền ở nước ngoài:

 • Đầu tiên, quý vị phải liên lạc gia đình hay bạn bè và tìm cách sử dụng dịch vụ thương mại về chuyển ngân hoặc một ngân hàng để chuyển tiền. Nếu ngoài giờ làm việc, gọi Trung Tâm Khẩn Cấp Lãnh sự (CEC) ở Canberra qua số 1300 555 135 hoặc +61 2 6261 3305 từ nước ngoài.

Nếu quý vị hay một thành viên của gia đình quý vị bị chận bắt ở nước ngoài:

 • gọi Trung Tâm Khẩn Cấp Lãnh sự (CEC) ở Canberra qua số 1300 555 135 hoặc +61 2 6261 3305 từ nước ngoài. Có những giới hạn về những gì mà nhân viên Lãnh sự có thể làm được. Họ không thể kéo quý vị ra khỏi tù/trung tâm tạm giam hoặc cung cấp khuyến cáo về luật pháp, nhưng họ có thể cung cấp cho quý vị nhiều thông tin bao gồm cả chi tiết liên lạc của các luật sư địa phương. Chúng tôi sẽ làm những gì có thể làm được để thấy quý vị được đối xử phù hợp với luật lệ và thủ tục địa phương. Chúng tôi có thể nêu lên mối quan tâm về phúc lợi của quý vị với các cơ quan hữu trách trại tù.

Nếu có người bị mất tích ở nước ngoài:

 • gọi điện thoại của họ, viết email cho họ và tìm cách liên lạc qua các phương tiện truyền thông xã hội. Gọi các thành viên trong gia đình và bạn bè và kiểm tra địa chỉ cuối của họ, ngân hàng, dịch vụ du lịch, hãng bay, công ty tổ chức tour hoặc chủ nhân. Nếu không thành công, và có những lý do để lo lắng, hãy làm tờ báo cáo người mất tích với trạm cảnh sát tại địa phương của mình,​ gọi Trung Tâm Khẩn Cấp Lãnh sự (CEC) ở Canberra qua số 1300 555 135 hoặc +61 2 6261 3305 từ nước ngoài hoặc gọi cảnh sát địa phương để trình báo việc mất tích.

Các mẹo du lịch hàng đầu của chúng tôi

 1. Kiểm tra các khuyến cáo du lịch mới nhất trên trang mạng smatraveller.gov.au và ghi danh để nhận email thông báo miễn phí mỗi khi khuyến cáo về điểm đến của quý vị được cập nhật.
 2. Mua bảo hiểm toàn diện về du lịch và y tế và chắc chắn rằng nó có thể bảo hiểm cho quý vị ở tất cả những nơi mà quý vị đã hoạch định viếng thăm và những hoạt động quý vị dự định làm.
 3. Trước khi đi du lịch nước ngoài, đăng ký chuyến du lịch và chi tiết liên lạc trên mạng tại smartraveller.gov.au để chúng tôi có thể liên lạc quý vị trong trường hợp khẩn cấp.
 4. Bảo đảm là hộ chiếu của quý vị có ít nhất 6 tháng hiệu lực kể từ ngày dự định trở về Úc. Hãy mang theo hình dự trữ để làm hộ chiếu trong trường hợp hộ chiếu bị mất hoặc bị lấy cắp và quý vị cần làm lại trong khi ở nước ngoài.
 5. Kiểm tra với các nhà chuyên môn về sức khoẻ về các thông tin các loại chủng ngừa được đề nghị và các biện pháp phòng ngừa khác. Xin nhớ là các loại chủng ngừa có thể là điều kiện nhập cảnh tại một số quốc gia. Ngoài ra hãy tìm biết về mang thuốc ra nước ngoài–một số thuốc không được phép mang vào một số quốc gia.
 6. Bảo đảm rằng quý vị có các chiếu khán nhập cảnh (visa) phù hợp với những quốc gia mà quý vị viếng thăm hoặc quá cảnh và kiểm tra các yêu cầu nhập cảnh hay xuất cảnh khác.
 7. Kiểm tra để biết nếu quý vị được xem là người dân của quốc gia quý vị dự tính viếng thăm, và xem việc song tịch có thể có tác động gì đến kế hoạch du lịch của quý vị.
 8. Chụp các chi tiết hộ chiếu, chính sách bảo hiểm, chi phiếu du lịch, các chiếu khán và các số thẻ tín dụng. Mang theo một bản để ở một nơi khác với các bản chánh và để lại một bản cho một người nào đó ở nhà.
 9. Tuân theo luật lệ của quốc gia mà quý vị viếng thăm ngay cả khi các luật lệ này có vẻ khắt khe hay không công bằng theo tiêu chuẩn của Úc. Đừng mong rằng quý vị được đối xử khác so với người dân địa phương chỉ vì quý vị là người Úc.
 10. Giữ liên lạc với bạn bè và thân nhân ở nhà và đưa họ một bản của hành trình của quý vị nhờ đó họ biết được quý vị ở đâu.